ركورد شماره از مجموع 10ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده بهداشت و تغذيه ، کتابخانه
شابکا : IR-200060006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده بهداشت و تغذيه ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Public Health and Nutrition
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبريز
نشاني : تبريز، خيابان عطار نيشابوري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، دانشكده بهداشت و تغذيه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.tbzmed.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://hnfac.tbzmed.ac.ir/ketabkhaneh.aspx
شماره تلفن : 83-3357580- 0411
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 8-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مسعود قاسمي، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : تغذيه، بهداشت عمومي و محيط، مديريت خدمات بهداشتي، آمار و پزشكي
تعداد کل کتابها : 9941 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 6502
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3439
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 63 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 48
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 15
تعداد کل سایر مواد و منابع : 70 جلد پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي، 80 حلقه لوح فشرده آموزشي، 150 پروژه كارشناسي
تعداد پايان نامه :
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ،NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
مساحت كل به متر مربع : 1000
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره از مجموع 10ركورد جستجو شده