ركورد شماره 1158از مجموع 7457ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-200880206
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، اوین، بلوار دانشجو، انتهای بن بست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.uswr.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.uswr.ac.ir
شماره تلفن : 22180072- 021
نشانی پست الکترونیکی : centlib@uswr.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 8-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : طليعه ظريفيان، دكتري گفتار درماني
تعداد کل کتابها : 22000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 2750 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1158از مجموع 7457ركورد جستجو شده