ركورد شماره 1391از مجموع 7607ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200880200
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Tehran University of Medical Sciences & Health Services.School of Advanced Technologies in Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه شهرداری : 6
نشاني : تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 88، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، طبقه هفتم
نشاني سایت وب سازمان: http://satim.tums.ac.ir   
شماره نمابر: 88991117
شماره تلفن : 88991118-22- 021
سال تأسیس کتابخانه : 1387
ساعات کار : 8 -15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : محمدرضا پورمند، دكتراي مولكولار بيولوژي
تعداد کل کتابها : 722 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 203
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 428
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 80 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، عموم
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 12
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1391از مجموع 7607ركورد جستجو شده