ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني آيت الله موسوي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201680008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني آيت الله موسوي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ayatollah Mousavi Hospital (Zanjan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : زنجان
شهر : زنجان
نشاني : زنجان، جاده گاوازنگ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، بیمارستان آیت اله موسوی ، واحد کتابخانه
کدپستی : 4513956183
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=108&slct_pg_id=2423
شماره تلفن : 33131052- 024
نشانی پست الکترونیکی : mousavilib@zums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 7:15-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا رجبياني، كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
تعداد کل کتابها : 7851 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 6414
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1437
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 680
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده