ركورد شماره 1279از مجموع 7607ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي زابل. كتابخانه مركزي ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201780003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي زابل. كتابخانه مركزي ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Zabol University of Medical Sciences. Central Library
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زابل
نشاني : استان سيستان و بلوچستان، زابل، خيابان شهيد رجايي (بهداشت سابق)، دانشگاه علوم پزشكي زابل، كتابخانه مركزي
کدپستی : 9861615881
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zbmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.zbmu.ac.ir/library/
شماره نمابر: 32230770
شماره تلفن : 32230774- 054
نشانی پست الکترونیکی : centlib@zbmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : 7-18:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فروزنده فيروزكوهي مقدم، كارشناس ارشد علم اطلاعات و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي و رشته هاي وابسته
تعداد کل کتابها : 46074 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 43150
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2924
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 4177 کتاب الکترونیک، 2499 فیلم آموزشی، 61 حلقه لوح فشرده فارسی، 498 حلقه لوح فشرده لاتین
تعداد پايان نامه : 350 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي پزشكي NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 7
مساحت كل به متر مربع : 600
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1279از مجموع 7607ركورد جستجو شده