ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-200350003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Ardebil University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
نشاني : اردبيل، خيابان دانشگاه، بالاتر از درياچه شورابيل، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل، كتابخانه مركزي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arums.ac.ir   
شماره تلفن : 33522391- 045
نشانی پست الکترونیکی : centlib@arums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7:30-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : صغري گلمغاني، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامايي
تعداد کل کتابها : 53500 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 42500
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1100
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 88422 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : نشريات به صورت الكترونيكي توسط وزارت متبوع خريداري می شود، 600 عنوان لوح فشرده آموزشي و منابع الكترونيكي
تعداد پايان نامه : 921 (جلد)
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندي پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 7 نفر
مساحت كل به متر مربع : 555
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده