ركورد شماره 1418از مجموع 7607ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201680004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Zanjan University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : زنجان
شهر : زنجان
نشاني : زنجان، انتهای شهرک کارمندان، پردیس مرکزی دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، کتابخانه مرکزی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zums.ac.ir   
شماره تلفن : 33156425- 024
نشانی پست الکترونیکی : centlib@zums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : -
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : علي بهروزي، دكتري
تعداد کل کتابها : 10223 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 6690
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3533
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 379 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 117
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 262
تعداد پايان نامه : 1850 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 7 نفر
مساحت كل به متر مربع : 3060
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1418از مجموع 7607ركورد جستجو شده