ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201720005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Semnan University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سمنان
شهر : سمنان
نشاني : سمنان، كيلومتر 5 دامغان، مجتمع دانشگاهي علوم پزشكي سمنان، كتابخانه مركزي
کدپستی : 3513138111
نشاني سایت وب سازمان: http://www.semums.ac.ir   
شماره نمابر: 33654185
شماره تلفن : 33654185- 023
نشانی پست الکترونیکی : library@semums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1368
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سعيد ولي زاده، دكتري ويروس شناسي پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، علوم پايه پزشكي، توانبخشي، علوم آزمايشگاهي، پرستاري
تعداد کل کتابها : 22353 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 15738
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 6615
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 155 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 125
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 30
تعداد کل سایر مواد و منابع : 331 طرح تحقیقاتی، 621 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 2151 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 7 نفر
مساحت كل به متر مربع : 2026
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده