ركورد شماره 3139از مجموع 7607ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني امام علي(ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
شابکا : IR-202420013
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني امام علي(ع) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Ali Hospital (Kermanshah University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمانشاه
شهر : كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، بيمارستان امام علي (ع)
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kums.ac.ir   
شماره نمابر: 8360042
شماره تلفن : 8360295- 0831
سال تأسیس کتابخانه : 1378
ساعات کار : 8-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهناز سبزي، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : قلب، عروق
تعداد کل کتابها : 1831 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1079
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 752
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 4 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 24
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
ركورد شماره 3139از مجموع 7607ركورد جستجو شده