ركورد شماره 294از مجموع 7607ركورد جستجو شده
بيمارستان ايران (دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر) ، کتابخانه
شابکا : IR-201750003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان ايران (دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Iran Hospital (Iranshahr School of Medical Sciences )
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : ايرانشهر
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، بلوار شهید ولی فتح مرادی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، بیمارستان ایران
کدپستی : 9914665466
نشاني سایت وب سازمان: http://www.irshums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://iranhospital.irshums.ac.ir
شماره نمابر: 37212460
شماره تلفن : 37212460-3- 054
نشانی پست الکترونیکی : hospital@irshums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1386
ساعات کار : 7:13:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : منصوره ستوده نژاد، كارشناس پرستاري
تعداد کل کتابها : 1300 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1240
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 60
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 9 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 0
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 70
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 294از مجموع 7607ركورد جستجو شده