ركورد شماره 228از مجموع 7457ركورد جستجو شده
بيمارستان پاستور (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم) ، کتابخانه
شابکا : IR-202240005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان پاستور (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Pasteur Hospital (Bam University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : بم
نشاني : استان کرمان، بم، اتوبان خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، بیمارستان پاستور
کدپستی : 7661713669
نشاني سایت وب سازمان: http://www.bmuac.ir   
شماره تلفن : 44319431- 034
نشانی پست الکترونیکی : info@bmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1395
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهرداد خاتمي، كارشناس ارشد زيست فناوري
تعداد کل کتابها : 856 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 756
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 100
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 20 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 228از مجموع 7457ركورد جستجو شده