ركورد شماره 1457از مجموع 7607ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200620008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Kashan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : كاشان
نشاني : استان اصفهان، کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، دانشکده دندانپزشکی
کدپستی : 87159-8814
نشاني سایت وب سازمان: http://kaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://dnt.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=248
شماره نمابر: 5582212
شماره تلفن : 55540021 (داخلی 3257)- 031
سال تأسیس کتابخانه : 1393
ساعات کار : 7:30-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : دكتر مهمدي، دندانپزشك
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي، علوم پايه، عمومي
تعداد کل کتابها : 1135 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1069
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 66
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 0
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : بر اساس موضوع تنظیم شده است
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 200
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1457از مجموع 7607ركورد جستجو شده