ركورد شماره 1262از مجموع 7607ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-200210013
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Urmia University of Medical Sciences. Faculty of Nursing and Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : استان آذربایجان غربی، ارومیه، 11 کیلومتری حاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 5756115111
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://nm.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=12&pageid=2260
شماره نمابر: 32754921
شماره تلفن : 32754961-4- 044
نشانی پست الکترونیکی : lib.nm@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 8-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : وحيد رادمهر، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري ، مامايي ، فوريت هاي پزشكي
تعداد کل کتابها : 20748 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 18525
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2223
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 259 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 450 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 165 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 260
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1262از مجموع 7607ركورد جستجو شده