ركورد شماره 1356از مجموع 7457ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202590002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Golestan University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گلستان
شهر : گرگان
نشاني : استان گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، روبروی مینا گل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، دانشکده دندانپزشکی
کدپستی : 49169-5335
نشاني سایت وب سازمان: http://goums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://dentlib.goums.ac.ir
شماره نمابر: 32550702
شماره تلفن : 32550565- 017
نشانی پست الکترونیکی : Dentlib@goums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1389
ساعات کار : 7:30-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مسعود محمدي، دكتري رشته كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 1431 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1239
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 192
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، پژوهشگران و دانشجویان سایر دانشگاه های استان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 50
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1356از مجموع 7457ركورد جستجو شده