ركورد شماره 324از مجموع 7607ركورد جستجو شده
بيمارستان دكتر گنجويان (دانشگاه علوم پزشكي دزفول) ، کتابخانه
شابکا : IR-201520003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان دكتر گنجويان (دانشگاه علوم پزشكي دزفول) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Dr.Ganjavian Hospital (Dezful University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : دزفول
نشاني : استان خوزستان، دزفول، ابتدای جاده دزفول-اندیمشک، روبروی تیپ 292 زرهی دزفول، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بیمارستان دکتر گنجویان
نشاني سایت وب سازمان: http://www.dums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://http://ghospital.dums.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=35&pageid=12630
شماره تلفن : 42429537- 061
نشانی پست الکترونیکی : bbd@dums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 7:30-19:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 3000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : این مرکز به اکثر منابع اطلاعاتی وزارت بهداشت دسترسی دارد.
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 324از مجموع 7607ركورد جستجو شده