ركورد شماره 581از مجموع 7607ركورد جستجو شده
دانشكده علوم پزشكي شوشتر ، کتابخانه
شابکا : IR-201580002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده علوم پزشكي شوشتر ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shushtar School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
نشاني : استان خوزستان، شوشتر، چهارراه شهید رجایی، ضلع غربی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر
کدپستی : -
نشاني سایت وب سازمان: http://shoushtarums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.shoushtarums.ac.ir/Home
شماره تلفن : 36228916- 061
نشانی پست الکترونیکی : Lib_sh@ajums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 7:30-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نجمه نوارباف زاده، كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، مديريت اطلاعات
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، اتاق عمل، مامايي، فوريت هاي پزشكي، بهداشت عمومي ، بهداشت حرفه ايي، علوم تغذيه
تعداد کل کتابها : 7446 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7100
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 346
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 80 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 186
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 581از مجموع 7607ركورد جستجو شده