ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-202420010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمانشاه. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Kermanshah University of Medical Sciences. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمانشاه
شهر : كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه، ميدان ايثار، جنب بيمارستان فارابي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دانشكده بهداشت
کدپستی : 6717768088
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kums.ac.ir   
شماره نمابر: 38263048
شماره تلفن : 38263503- 083
نشانی پست الکترونیکی : hyg@kums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1378
ساعات کار : 8-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : طاهره حسيني فر، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت محيط، بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، ارگونومي، تغذيه، صنايع غذايي، ايمني مواد غذايي
تعداد کل کتابها : 23160 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 20502
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2658
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 20 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 3
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 17
تعداد کل سایر مواد و منابع : نشریات اصلی و به تعداد زیاد بصورت الکترونیکی و در سایت دانشگاه و دانشکده موجود می باشد.
تعداد پايان نامه : 641 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی :
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2 نفر
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده