ركورد شماره 2837از مجموع 5878ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني فاطمي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) ، کتابخانه
شابکا : IR-200350009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني فاطمي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Fatemi Hospital (Ardebil University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
نشاني : اردبیل، ایستگاه سرعین، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به میدان شريعتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، مركز آموزشی و درمانی فاطمی
کدپستی : 5614733775
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.arums.ac.ir/fatemi/fa/page/2911
شماره تلفن : ۳۳۲۳۲۵۲۰- 045
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7:30-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : معرفت مرادزاده، كاردان اتاق عمل
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، داروسازي
تعداد کل کتابها : 1208 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 634
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 574
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 88434 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : نشریات الکترونیکی می باشند
تعداد پايان نامه : 69 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 45
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2837از مجموع 5878ركورد جستجو شده