ركورد شماره 211از مجموع 6138ركورد جستجو شده
بيمارستان امام خميني (ره)(دانشكده علوم پزشكي خمين) ، کتابخانه
شابکا : IR-203050004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان امام خميني (ره)(دانشكده علوم پزشكي خمين) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Imam Khomeini Hospital (Khomein School of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : خمين
نشاني : استان مرکزی، شهرستان خمین، بلوار بهشتی، دانشکده علوم پزشکی خمین، بیمارستان امام خمینی (ره)
نشاني سایت وب سازمان: http://www.khomeinums.ac.ir   
شماره تلفن : 46223612- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1397
ساعات کار : 7:30-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا كريمي آذر، دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پايه پزشكي، پزشكي، پرستاري، هوشبري، اتاق عمل، علوم آزمايشگاهي، فوريت هاي پزشكي
تعداد کل کتابها : 600 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 30
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 211از مجموع 6138ركورد جستجو شده