ركورد شماره 242از مجموع 7485ركورد جستجو شده
بيمارستان حشمتيه (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
شابکا : IR-201270009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان حشمتيه (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Heshmatiyeh Hospital (Sabzevar University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان رضوي
شهر : سبزوار
نشاني : استان خراسان رضوی، سبزوار، خیابان اسدآبادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، بیمارستان حشمتیه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.medsab.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=9194
شماره تلفن : 44011668- 051
نشانی پست الکترونیکی : hh.lib@medsab.ac.i
سال تأسیس کتابخانه : 1394
ساعات کار : 07:30 -19:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا نوباغي، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 1054 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 995
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 59
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 100
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 242از مجموع 7485ركورد جستجو شده