ركورد شماره از مجموع 107ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200060009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Allied Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان شرقي
شهر : تبريز
نشاني : استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، ساختمان شماره 1، دانشكده پيراپزشكي
کدپستی : 5166615739
نشاني سایت وب سازمان: http://www.tbzmed.ac.ir   
شماره نمابر: 33613003
شماره تلفن : 33361119- 041
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 07:30 - 18:00
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : تهمينه خداپناه، كتابداي و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي پرتوشناسي، هوشبري و كتب عمومي
تعداد کل کتابها : 9233 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7842
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1391
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 100 حلقه لوح فشرده، دسترسی به نشریات ادواری فارسی و لاتین از طریق سایت دانشگاه بخش پایگاههای اطلاعاتی برای کل واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز میسر می باشد
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 500
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 107ركورد جستجو شده