ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
بيمارستان ضيائيان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران) ، کتابخانه
شابکا : IR-200880084
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان ضيائيان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران) ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Ziaeeyan Hospital (Tehran University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، سه راه فلاح، ميدان ابوذر، روبروی شهرداری منطقه 17، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بيمارستان ضيائيان، كتابخانه
کدپستی : 1366736511
نشاني سایت وب سازمان: http://www.tums.ac.ir   
شماره نمابر: 55751333
شماره تلفن : 55176010-15- 021
نشانی پست الکترونیکی : ziaeian@tums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1385
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30-16، پنچشنبه ها از ساعت 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا اسدالهي، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 2098 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1376
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 720
تعداد كتابها به زبانهاي ديگر : 2
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 10 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 5
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 5
تعداد کل سایر مواد و منابع : 105 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 55
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده