ركورد شماره 1193از مجموع 7257ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده توانبخشي ، كتابخانه شهيد ايرج ايزد پناه
شابکا : IR-200880068
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده توانبخشي ، كتابخانه شهيد ايرج ايزد پناه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Tehran University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Rehabilitation
نام کتابخانه به انگلیسی : Shahid Iraj Izadpanah Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خيابان انقلاب، بعد از پيچ شميران، نبش صفي عليشاه، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران
نشاني سایت وب سازمان: http://www.tums.ac.ir/rehab   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://rehab.tums.ac.ir/library/page1.aspx
شماره نمابر: 77636041
شماره تلفن : 77636041- 021
نشانی پست الکترونیکی : rehablib@sina.tums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1344
ساعات کار : 8-16
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : دكتر زهرا فخاري، دكتري فيزيوتراپي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : توانبخشي
تعداد کل کتابها : 7461 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2811
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 4650
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 1807 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 270
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1193از مجموع 7257ركورد جستجو شده