ركورد شماره 1071از مجموع 5919ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-200880067
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Tehran University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خيابان پورسینا، ساختمان شماره 2، طبقه اول، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت
نشاني سایت وب سازمان: http://www.sph.tums.ac.ir   
شماره نمابر: 88954910
شماره تلفن : 88951403، 88954910- 021
نشانی پست الکترونیکی : libsph@tums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1345
ساعات کار : 8-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : محمد رضا پورمند، دكتري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت و علوم بهداشتي، خدمات بهداشتي، علوم پزشكي
تعداد کل کتابها : 20338 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10320
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 10018
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 992
تعداد پايان نامه : 5359 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، دانشجويان ساير دانشگاهها
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 7 نفر
مساحت كل به متر مربع : 360
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1071از مجموع 5919ركورد جستجو شده