ركورد شماره 1072از مجموع 5919ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-200880066
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Tehran University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، ميدان توحيد، خيابان نصرت شرقي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
نشاني سایت وب سازمان: http://www.tums.ac.ir   
شماره نمابر: 66427255
شماره تلفن : 66927171 (داخلي321)- 021
نشانی پست الکترونیکی : fnmliray@tums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1342
ساعات کار : 30/7-17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : محبوبه روضه، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، مامايي، پزشكي
تعداد کل کتابها : 14657 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 9891
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 4766
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 379 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 165
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 214
تعداد کل سایر مواد و منابع : 1۶۰۰ عنوان کتاب الکترونیک
تعداد پايان نامه : 1244 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 5
مساحت كل به متر مربع : 550
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
ركورد شماره 1072از مجموع 5919ركورد جستجو شده