ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200880063
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Tehran University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، خيابان پورسينا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده پزشکی
نشاني سایت وب سازمان: http://medicine.tums.ac.ir   
شماره نمابر: 88953007
شماره تلفن : 88953007, 64053267- 021
نشانی پست الکترونیکی : mediclib@sina.tums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1316
ساعات کار : 7:30-20 , ایام امتحانات 7:30 -22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فتانه السادات بطحائي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پايه و باليني پزشكي
تعداد کل کتابها : 41820 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 26257
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 15563
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 749 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 219
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 530
تعداد کل سایر مواد و منابع : 450
تعداد پايان نامه : 37000 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 5
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 0ركورد جستجو شده