ركورد شماره 430از مجموع 5741ركورد جستجو شده
داتشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
شابکا : IR-202310011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : داتشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Kerman University of Medical Siences & Health Services. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : کرمان، ابتدای بزرگراه هفت باغ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان. دانشکده داروسازی
کدپستی : 7616911319
نشاني سایت وب سازمان: http://kmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.kmu.ac.ir
شماره تلفن : 31325036- 034
نشانی پست الکترونیکی : pharmacolib@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : 7.30 -15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فرهاد زماني بابگهري دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري زير نظر معاونت محترم پژوهشي دانشكده خانم دكتر ميترا مهرباني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : فارماسيوتيكس، فارماكولوژي و سم شناسي، فارماكوگنوزي ، داروسازي باليني، شيمي دارويي بيوتكنولوژي
تعداد کل کتابها : 11840 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8040
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3800
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 1 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 1020 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ،NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 240
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 430از مجموع 5741ركورد جستجو شده