ركورد شماره از مجموع 3ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني وليعصر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201680012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني وليعصر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Valiasr Hospital (Zanjan University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : زنجان
شهر : زنجان
منطقه شهرداری : 2
نشاني : استان زنجان، زنجان، انتهای اتوبان شیخ فضل ا... نوری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، مرکز آموزشی درمانی ولیعصر زنجان
کدپستی : 4515776978
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zums.ac.ir   
شماره تلفن : 33023202- 024
سال تأسیس کتابخانه : 1378
ساعات کار : 7:30-22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي ، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي عفوني، بيماريهاي مغز و اعصاب، بيماريهاي گوش وحلق و بيني، جراحي، بيماريهاي پوست و مو
تعداد کل کتابها : 2850 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1900
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 950
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 726 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : اشتراک 726 عنوان نشریه خارجی الکترونیک
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ، بیماران و همراهان بیمار
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 120
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 3ركورد جستجو شده