ركورد شماره از مجموع 28ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان چهار محال و بختياري ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201040005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان چهار محال و بختياري ، كتابخانه مركزي
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Chaharmahal & Bakhtiari University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : چهار محال و بختياري
شهر : شهركرد
نشاني : استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد، خیابان رحمتیه، دانشگاه علم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهار محال و بختیاری
نشاني سایت وب سازمان: http://www.skums.ac.ir   
شماره نمابر: 33333226
شماره تلفن : 33333226- 038
نشانی پست الکترونیکی : centlib@skums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 7:30-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : غلامحسين فاتحي، كارشناسي ارشد تاريخ
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي و پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 95213 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 79370
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 15843
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : دو پایگاه اطلاعاتی نشریات که وزارت بهداشت در اختیار دانشگاه قرار می دهد، 3961 سایر منابع
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 11
مساحت كل به متر مربع : 700
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 28ركورد جستجو شده