ركورد شماره 1134از مجموع 5666ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202950012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : ساري
نشاني : استان مازندران، ساری، میدان خزر، جنب مجتمع طوبی، (ساختمان شماره 1)، میدان خزر، جاده دریا، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)، (ساختمان شماره 2)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، دانشکده
کدپستی : 4846895475
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 33405474
شماره تلفن : 33405474- 011
نشانی پست الکترونیکی : Dentistry.mazums@chmail.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 8-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : ليسانس كتابداري
تعداد کل کتابها : 2892 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2407
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 485
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 20 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 7
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 13
تعداد پايان نامه : 108 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1134از مجموع 5666ركورد جستجو شده