ركورد شماره 1151از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-202670021
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Gilan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Nursing & Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : رشت
نشاني : استان گیلان،رشت، فلکه یخسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
کدپستی : 4146939814
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gums.ac.ir   
شماره تلفن : 5552088- 013
سال تأسیس کتابخانه : 1342
ساعات کار : 7/30 - 17
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مريم نيكنامي، كارشناسي ارشد مامايي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري و مامايي و فوريتهاي پزشكي
تعداد کل کتابها : 15161 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 12734
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2427
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 76
تعداد پايان نامه : 421 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 8
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1151از مجموع 5878ركورد جستجو شده