ركورد شماره 499از مجموع 6106ركورد جستجو شده
دانشكده علوم پزشكي بهبهان ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201500002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده علوم پزشكي بهبهان ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Behbahan School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : بهبهان
نشاني : استان خوزستان، بهبهان، انتهای بلوار بشیر، جنب تربیت معلم امام صادق (ع)، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، کتابخانه مرکزی
کدپستی : 6361611111
نشاني سایت وب سازمان: http://behums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.behums.ac.ir
شماره نمابر: 52887232
شماره تلفن : 52887202- 061
نشانی پست الکترونیکی : centlib@behums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 7:30-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : طوبي ويسي، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 7991 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7654
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 337
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 166 حلقه لوح فشرده، 71 طرح تحقیقاتی
تعداد پايان نامه : 18 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 499از مجموع 6106ركورد جستجو شده