ركورد شماره 1143از مجموع 5847ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد و مدارك علمي
شابکا : IR-202590007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد و مدارك علمي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Golestan University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گلستان
شهر : گرگان
نشاني : استان گلستان، گرگان، ابتدای جاده شصت کلا، مجتمع آموزش عالی فلسفی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
نشاني سایت وب سازمان: http://www.goums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.goums.ac.ir
شماره تلفن : 32455110- 017
نشانی پست الکترونیکی : centlib@goums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1394
ساعات کار : 7:30-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مسعود محمدي، دكتري كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري و مجموعه هاي مرتبط
تعداد کل کتابها : 64000 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 220 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1143از مجموع 5847ركورد جستجو شده