ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-201720008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Semnan University of Medical Sciences. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سمنان
شهر : سمنان
نشاني : سمنان، بلوار 17 شهریور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دانشکده دندانپزشکی، بیمارستان فاطمیه سابق
شماره تلفن : 33654170-73- 023
سال تأسیس کتابخانه : 1393
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مينا عسگري ماياني، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 1204 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1021
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 183
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 7 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 110
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده