ركورد شماره 1167از مجموع 6022ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان. پرديس بين الملل ، کتابخانه
شابکا : IR-202650001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان. پرديس بين الملل ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Gilan University of Medical Sciences & Health Services. International Campus
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : بندر انزلي
نشاني : استان گیلان، بندرانزلی، بلوار سی متری، جنب اداره هواشناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
کدپستی : 4314637758
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.gums.ac.ir/ib
شماره نمابر: 44553184
شماره تلفن : 44550081، 44553183، 4553185 - 013
نشانی پست الکترونیکی : shabankareh_1385@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : 7:30-15:15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مريم شبانكاره مقدم، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي و دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 4453 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 38 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 533 حلقه لوح فشرده شامل کتابهای الکترونیکی، نرم افزارها و فیلمهای آموزشی
تعداد پايان نامه : 126 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
مساحت كل به متر مربع : 131
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1167از مجموع 6022ركورد جستجو شده