ركورد شماره 428از مجموع 5666ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري آمل (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
شابکا : IR-202870003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري آمل (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Amol College of Nursing (Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : آمل
نشاني : استان مازندران، آمل، دریای 22/1، کوچه ی شهید فیاض بخش 5، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) آمل
نشاني سایت وب سازمان: http://amol.mubabol.ac.ir   
شماره تلفن : 44221919- 011
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7:30-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : بهاره قاسمي، كارشناس كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري، فوريت هاي پزشكي، علوم آزمايشگاهي، فناوري اطلاعات سلامت
تعداد کل کتابها : 11529 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10351
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1178
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 10 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 193 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 4 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : بر اساس موضوع مرتب شده است
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 130
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 428از مجموع 5666ركورد جستجو شده