ركورد شماره 1028از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
شابکا : IR-202670015
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Gilan University of Medical Scienes & Health Services. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : رشت
روستا :
نشاني : استان گیلان، رشت، انتهای جاده جیرده، اتوبان فومن به سراوان، مجمتع علوم پزشکی گیلان، دانشکده داروسازی
کدپستی : 4194173774
نشاني سایت وب سازمان: http://www.gums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.gums.ac.ir/pharmacy
شماره نمابر: 33486475
شماره تلفن : 33486470- 013
نشانی پست الکترونیکی : pharmacy@gums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 7:30-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رقيه قرباني بوساري، كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : داروسازي( داروسازي صنعتي، داروسازي گياهي، سم شناسي، داروسازي باليني، فارماكولوژي، شيمي دارويي، بيوتكنولوژي دارويي)
تعداد کل کتابها : 4390 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3801
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 589
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 14 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 1600 عنوان کتاب الکترونیک
تعداد پايان نامه : 7 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 639
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1028از مجموع 5878ركورد جستجو شده