ركورد شماره 2788از مجموع 5741ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني خاتم الانبياء (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201790005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني خاتم الانبياء (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Khatamol-anbia Hospital (Zahedan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار جام جم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)
کدپستی : 9815733716
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://library.zaums.ac.ir
شماره نمابر: 3220504
شماره تلفن : 33220501- 054
نشانی پست الکترونیکی : libinfo@zaums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1369
ساعات کار : 7-22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : صديقه جديدالاسلامي، فوق ليسانس ادبيات فارسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي
تعداد کل کتابها : 4078 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1662
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2416
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 30 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM (پزشکی)
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2788از مجموع 5741ركورد جستجو شده