ركورد شماره 2854از مجموع 5995ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني طالقاني اهواز (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
شابکا : IR-201480009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني طالقاني اهواز (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Taleqani Hospital (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان،اهواز، امانیه، خیابان مستعان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بیمارستان طالقانی
کدپستی : 6133913545
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ajums.ac.ir   
شماره نمابر: 33336054
شماره تلفن : 3339995- 061
سال تأسیس کتابخانه : 1350
ساعات کار : 8 - 14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناسي ارشد مديريت اطلاعات
تعداد کل کتابها : 4060 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3360
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 640
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 4 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : دهدهی دیوئی ، کتابخانه کنگره
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2854از مجموع 5995ركورد جستجو شده