ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشكده علوم پزشكي خمين ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-203050002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده علوم پزشكي خمين ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Khomein School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : خمين
نشاني : استان مرکزی، خمین، بلوار قدس، جنب مرکز بهداشت، دانشکده علوم پزشکی خمین، معاونت آموزش، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی
کدپستی : 3881858573
نشاني سایت وب سازمان: http://www.khomeinums.ac.ir   
شماره نمابر: 46224143
شماره تلفن : 46221534 (داخلی 104)- 086
نشانی پست الکترونیکی : centlib@khomeinums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7:15-15:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا كريمي آذر، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي: پرستاري، هوشبري، اتاق عمل، علوم آزمايشگاهي، فوريتهاي پزشكي
تعداد کل کتابها : 5000 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 4800
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 200
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : استفاده از نشریات خریداری شده توسط وزات بهداشت، 80 حلقه لوح فشرده، 31 طرح تحقیقاتی
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 135
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده