ركورد شماره 498از مجموع 6106ركورد جستجو شده
دانشكده علوم پزشكي اسفراين ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-201150001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده علوم پزشكي اسفراين ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Esfarayen School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان شمالي
شهر : اسفراين
نشاني : استان خراسان شمالی ، اسفراین ، خیابان امام رضا (ع)، دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کدپستی : 9661856188
نشاني سایت وب سازمان: http://www.esfrums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://5.202.103.58:1831/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll
شماره نمابر: 37238757
شماره تلفن : 37238757 (داخلی 601)- 058
نشانی پست الکترونیکی : Info@esfrums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا 20، پنجشنبه ها از ساعت 7 تا 13
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مرضيه محمدپور، دانشجوي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطلاعات
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري ، بهداشت و فوريتهاي پزشكي
تعداد کل کتابها : 8327 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8200
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 127
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 1 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 498از مجموع 6106ركورد جستجو شده