ركورد شماره 1192از مجموع 7434ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده توانبخشي ، کتابخانه
شابکا : IR-200480018
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان. دانشكده توانبخشي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Isfahan University of Medical Sciences . Faculty of Rehabilitation
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نشاني : اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی
کدپستی : 8174673461
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mui.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://rehab.mui.ac.ir
شماره نمابر: 36687270
شماره تلفن : 37925204، 37925205، 37925206- 031
نشانی پست الکترونیکی : tavanbakhshi@mui.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : 7:30-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نفيسه رحماني خواجوئي، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي شاخه مديريت كتابخانه ها
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : توانبخشي شامل رشته هاي فيزيوتراپي، گفتاردرماني، شنوايي شناسي، كاردرماني، ارتوپدي فني (اعضاي مصنوعي)
تعداد کل کتابها : 10078 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 4993
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 436
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : منابع الکترونیک ضمیمه کتب : 175 ایبوکها: 562 منابع الکترونیک: 117
تعداد پايان نامه : 529 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
مساحت كل به متر مربع : 400
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1192از مجموع 7434ركورد جستجو شده