ركورد شماره 1195از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك. دانشكده بهداشت و توانبخشي ، کتابخانه
شابکا : IR-203030010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك. دانشكده بهداشت و توانبخشي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Arak University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Public Health & Rehabilitation
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : استان مرکزی، اراک، شهرک مصطفی خمینی، کوی گلستان، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، دانشکده بهداشت و دانشکده توانبخشی، کتابخانه
کدپستی : 3813846851
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arakmu.ac.ir   
شماره نمابر: 33686443
شماره تلفن : 33662024-8(داخلی 247)، 34173386- 086
نشانی پست الکترونیکی : library.schoolhealth@arakmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 15:10
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : طاهره عزيزمحمدي، كارشناس بهداشت محيط
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت ( عمومي ، حرفه اي ، محيط ) ، ارشد آموزش بهداشت ، گفتار درماني ، شنوايي سنجي، كار درماني
تعداد کل کتابها : 7063 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 5970
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1093
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 20 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 10
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 10
تعداد کل سایر مواد و منابع : 19 طرح تحقیقاتی، دسترسی به پایگاه ها و منابع اطلاعاتی الکترونیکی
تعداد پايان نامه : 59 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 230
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1195از مجموع 7459ركورد جستجو شده