ركورد شماره 228از مجموع 5779ركورد جستجو شده
بيمارستان چشم پزشكي الزهرا (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201790013
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان چشم پزشكي الزهرا (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Alzahra Eye Hospital (University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زاهدان
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا (س)
کدپستی : 9816737789
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zaums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://lib.zaums.ac.ir
شماره نمابر: 33233550
شماره تلفن : 33219915- 054
نشانی پست الکترونیکی : lib-info@zaums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1368
ساعات کار : 7-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا مير، فوق ديپلم كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : چشم پزشكي، اپتومتري
تعداد کل کتابها : 4568 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1558
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3010
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 12942 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 244 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 112
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 228از مجموع 5779ركورد جستجو شده