ركورد شماره 1026از مجموع 5878ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
شابکا : IR-202670020
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان. دانشكده بهداشت ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Gilan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Public Health
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : گیلان
شهر : رشت
نشاني : استان گیلان، رشت، خیابان رسالت، پشت صدا و سیما، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، دانشکده بهداشت
کدپستی : 4185733411
نشاني سایت وب سازمان: http://gums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://Library.gums.ac.ir
شماره نمابر: 33849413
شماره تلفن : 33849416- 013
سال تأسیس کتابخانه : 1377
ساعات کار : 7:30 - 15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فاطمه شهباز پور، ديپلم ادبيات و علوم انساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم بهداشتي
تعداد کل کتابها : 6609 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 5880
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 729
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 12942 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 93 حلقه لوح فشرده فارسی و لاتین، نشریات به صورت الکترونیکی می باشند.
تعداد پايان نامه : 43 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی :
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 137
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1026از مجموع 5878ركورد جستجو شده