ركورد شماره 2833از مجموع 5995ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني رازي (شهيد مفتح)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
شابکا : IR-201480008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني رازي (شهيد مفتح)(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Razi Hospital (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
منطقه شهرداری : 2
نشاني : استان خوزستان، اهواز، امانيه، خيابان فلسطين، روبه روي فرمانداري، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بيمارستان رازي
کدپستی : 6196514941
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ajums.ac.ir   
شماره نمابر: 333336513
شماره تلفن : 33333050- 061
نشانی پست الکترونیکی : m_najafian2002@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : 8-24
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : معصومه نجفيان، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
تعداد کل کتابها : 10175 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 7165
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3010
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 20 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 521 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 226
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2833از مجموع 5995ركورد جستجو شده