ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ، كتابخانه مركزي (علامه طباطبايي)
شابکا : IR-202500001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ، كتابخانه مركزي (علامه طباطبايي)
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Yasuj University of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library (Allameh Tabatabai)
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كهگيلويه و بوير احمد
شهر : ياسوج
نشاني : استان کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج، خیابان دکتر جلیل، جنب بیمارستان امام سجاد(ع)، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، پردیس آموزشی، کتابخانه مرکزی
کدپستی : 7591994799
نشاني سایت وب سازمان: http://www.yums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://diglib.yums.ac.ir
شماره نمابر: 33233257
شماره تلفن : 33233250،33233257- 074
سال تأسیس کتابخانه : 1369
ساعات کار : 14:45-7:15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سيد علي برزين، كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري، بهداشت، دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 41850 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 36750
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 5100
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 400
تعداد پايان نامه : 635 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : بسته
تعداد كارمندان كتابخانه: 7
مساحت كل به متر مربع : 2500
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده