ركورد شماره 2924از مجموع 7270ركورد جستجو شده
مركز آموزشي پژوهشي درماني كوثر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201720007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي پژوهشي درماني كوثر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Kowsar Hospital (Semnan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سمنان
شهر : سمنان
نشاني : سمنان، شهرک گلستان، انتهای بلوار امین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، مرکز آموزشی درمانی کوثر
کدپستی : 3519899951
نشاني سایت وب سازمان: http://kosarhos.semums.ac.ir   
شماره تلفن : 33437821- 023
سال تأسیس کتابخانه : 1368
ساعات کار : 7:30-14, 17-22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سميه كاشيان، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي (داخلي ، جراحي، پوست ، اعصاب، روان پزشكي، بيهوشي، قلب)، پرستاري و پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 4850 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3050
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1800
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 238 عنوان ایبوک
تعداد پايان نامه : 300 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 200
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2924از مجموع 7270ركورد جستجو شده