ركورد شماره 190از مجموع 5704ركورد جستجو شده
بيمارستان آيت الله روحاني (دانشگاه علوم پزشكي بابل) ، کتابخانه
شابکا : IR-202880003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان آيت الله روحاني (دانشگاه علوم پزشكي بابل) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ayatollah Rouhani Hospital (Babol University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : بابل
نشاني : استان مازندران، بابل، جنب دانشگاه علوم پزشکی بابل، بیمارستان آیت الله روحانی
کدپستی : 4717641367
نشاني سایت وب سازمان: http://www.mubabol.ac.ir   
شماره نمابر: 32238284
شماره تلفن : 32238301-4205- 011
نشانی پست الکترونیکی : hamedhamedya@yahoo.com
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : 7:20-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 4346 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3914
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 432
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 50 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 50 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 575
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 190از مجموع 5704ركورد جستجو شده