ركورد شماره 1194از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك ، كتابخانه مركزي
شابکا : IR-203030001
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك ، كتابخانه مركزي
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Arak University of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : اراک، میدان سردشت، مجتمع پیامبر اعظم (ص) ، ساختمان معاونت تحقیقات - کتابخانه مرکزی
کدپستی : 3848176941
نشاني سایت وب سازمان: http://arakmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centlib.arakmu.ac.ir/fa
شماره نمابر: 34173386
شماره تلفن : 34173386- 086
نشانی پست الکترونیکی : library@arakmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1367
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه از 7:30-17، پنجشنبه از 7:30-13، در ایام امتحانات تا ساعت 22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رضا سپهري پويا، كارشناسي ارشد مديريت دولتي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي ، پرستاري و مامايي ، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 28074 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 24643
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3631
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 55 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 40
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 15
تعداد کل سایر مواد و منابع : 1156 طرح تحقیقاتی، 347 لوح فشرده لاتین، 366 لوح فشرده فارسی، دسترسی به پایگاه ها و منابع اطلاعاتی الکترونیکی
تعداد پايان نامه : 1432 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 6
مساحت كل به متر مربع : 1000
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1194از مجموع 7459ركورد جستجو شده